UWAGA: Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Wpisz oficjalną nazwę instytucji, której Deklarację generujesz, np. Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd miasta Andrychów, Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
Wpisz nazwę strony w dopełniaczu, np. Urzędu Gminy Fajsławice lub Biuletynu Informacji Publicznej Łukowskiego Ośrodka Kultury
Wpisz adres URL wraz z protokołem http:// lub https://
Wybierz datę aktualizacji, która miała istotny wpływ na dostępność strony
Oświadczenie - status pod względem zgodności
Opcja „zgodna”- jeśli strona jest w 100% zgodna z ustawą.
Opcja „częściowo zgodna” - jeśli wymogi ustawy są spełnione z pewnymi nielicznymi wyjątkami.
Opcja „niezgodna”, jeśli większość wymogów określonych w ustawie nie jest spełniona.
Przygotowanie deklaracji
Wybierz datę
Powtórz datę sporządzenia deklaracji, jeśli jest to pierwsze oświadczenie
Wpisz adres URL strony internetowej z wynikami audytu lub pliku z raportem do pobrania (włącznie z protokołem http:// lub https://).
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym.
Wpisz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dostępność.
Wpisz adres e-mail osoby odpowiedzialnej za dostępność.
Wpisz numer telefonu komórkowego lub numer telefonu stacjonarnego z numerem kierunkowym (co najmniej 9 cyfr).
Skargi i odwołania
Wpisz nazwę organu, do którego można wnieść skargę lub odwołanie, np. Wójt Gminy Fajsławice lub Dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury
W sekcji „Dostępność architektoniczna” podmiot publiczny deklaruje dostępność architektoniczną swojej siedziby. Podaje przy tym adres lub adresy, jeżeli lokalizacji jest kilka, do każdej tworząc oddzielne opisy. Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
W tej sekcji można zawrzeć także inne informacje skierowane do osób niepełnosprawnych, na przykład opis sposobu dojazdu, inne sposoby porozumiewania się itp. Dobrymi praktykami są także umieszczenie informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, w języku migowym oraz dodanie fotografii budynku.
Informacje dodatkowe i inne oświadczenia
Podmiot może dalej umieścić dodatkowe, nieobowiązkowe informacje, na przykład:
• deklaracja o chęci osiągnięcia lub osiągnięciu poziomu wyższego od wymagań prawnych, na przykład „Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA”, „Zapewniamy informacje przetłumaczone na polski język migowy” itp.,
• deklarację o poprawieniu obecnej sytuacji, na przykład „Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych”, „Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo” itp.,
• łącze do sprawozdania z oceny dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej wykonanej przez podmiot publiczny lub podmiot zewnętrzny.
Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.
Aplikacje mobilne
Jeżeli podmiot publiczny udostępnia aplikacje mobilne, dodaje tą trzecią sekcję.
W treści deklaracji wymienia te aplikacje wraz z linkami do pobrania. Może to wyglądać następująco:
Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne:
• mObywatel w wersji dla systemu Android
• mObywatel w wersji dla systemu iOS.
Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami.
Deklaracje wedle uznania
Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

Sprawdź, czy wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie.*
Jeśli tak, naciśnij poniżej przycisk Utwórz deklarację. Poniżej zostanie wyświetlona treść deklaracji oraz w specjalnym polu pod deklaracja – kod HTML do pobrania. Jeżeli w utworzonej deklaracji znajdą się błędnie wprowadzone dane, popraw je w formularzu powyżej, a następnie ponownie naciśnij Utwórz deklarację.
* wypełniając formularze dostępne na stronie samorzadonline.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z naszą polityką prywatności.